hjem
nyheter
prosjekter
løsning
Om oss
Ta kontakt med
nordlys creative group
REGIONAL LEGENDE I VR

Turist- og informasjonssenteret hadde et mål, de ønsket en nyskapende måte å tiltrekke seg flere turister til regionen og vise sin historie samtidig.

Vår løsning var å lage 12 virtual reality scenarier av forskjellige historiske perioder. VR ble valgt fordi: Det muliggjør å skape en engasjerende dyp læringsopplevelse som setter seeren midt i disse historiske scenariene. Prosjektteamet besto av flere høyprofilerte historikere og forskere som ga råd om scenarienes historisk nøyaktighet, og med hjelpen legger vi stor vekt på å veilede seernes oppmerksomhet og skape en følelsesmessig forbindelse til hendelsene som utviklet seg i scenariene.

Prosjektet var så vellykket og hadde en så bred rekkevidde, at turist og informasjonssenteret fikk tittelen: Beste turistsenteret i 2017!